Mon 4.4. at 19 Kreeta-Maria Kentala & Tea Polso: PolskaPandolfi

 

In the PolskaPandolfi concert, baroque violinist Kreeta-Maria Kentala and harpsichordist Tea Polso combine blood-stopping South Ostrobothnian polska and wild sonatas by Giovanni Antonio Pandolfi Meall. 

Espoo Cathedral 

Free entry