To 4.4.2023 kl. 19 MeNaiset, Panu Savolainen & JPP – förtrollad av sången och charmen med swing

Sånggruppen MeNaiset föddes på Sibelius-Akademins folkmusikavdelning hösten 1992. Medlemmarna i gruppen är väl förtrogna med sångmusiken i Finland, våra folkgrupper och närliggande regioner. MeNaiset-gruppens musik kombinerar sånger från de finsk-ugriska folken, nya kompositioner och arrangemang och ljudimprovisation. Konserten kommer att innehålla finska, estniska, wiensk-karelska, Inger, mordovianska och vepsa traditionella och anpassade sånger, klagor och besvärjelser, samt MeNaiset-medlemmarnas egna kompositioner.
Sångarna i MeNaiset-gruppen är: Eila Hartikainen, Maari Kallberg, Anneli Kont, Sirkka Kosonen, Anna-Kaisa Liedes och Outi Pulkkinen.

Det råder ingen brist på svengi när vårt lands mest legendariska folkmusikgrupp JPP slår sig samman med den mer kända jazzvibrafonisten Panu Savolainen. Repertoaren, som kombinerar jazzimprovisation och Kaustian violinspelstradition, som också finns med på Unescos lista över immateriella kulturarv, består av Panu Savolainens nyare kompositioner samt JPP:s klassiska stycken samt Charlie Parker-repertoaren, som kommer att genomföras 2020.
Salen säljs onumrerad.
Vi gör plats för dans i cellohallens konsertsal! Så det dansande folket kommer att vara med också!

Biljetter €23 / €18 + beställningsavgift (från €1,50), Lippupiste.
Kaikukorttihändelse
Sellosalen
Längd 19:00 till 21:20, inkl paus 20 min