Barocken möter folkmusiken.
Inledningsvis fokuserade duon främst på den traditionella kammarmusikrepertoaren. I ett tidigt skede vävdes dock folkliga tongångar in i programmet och under senare år har duon främst framfört egna arrangemang av spelmansmelodier och i denna konsert kommer tyngdpunkten ligga på just dessa. Dock vilar en omisskännlig doft konstmusikens kammarmusikaliska arv i kvällens program, då såväl arrangemang som form hämtar inspiration från främst barockens mästare.

Fritt inträde
Esbo domkyrka, Kirkkopuisto 5 (Esbo centrum)