Ons 3.4.2024 kl. 13.30.-15.15 Eftermiddagsdans till toner av Esbo spelmanslag

Foajén i Sellosalen kommer att fyllas igen av glada dansare!  

Espoon pelimannit – Esbo spelmanslag är en glad spelmansorkester med svängande spelstil, känd även ytterom huvudstadsregionen. Orkestern är speciellt efterfrågad som dansorkester vid olika evenemang.

Café öppet 

Fritt inträde 

Sellosalens foajé