Ons 6.4. kl. 13.30.-15.15 Eftermiddagsdans till toner av Esbo spelmanslag, solist Elina Sauri

Foajén i Sellosalen kommer att fyllas igen efter två års paus från glada dansare!  

Café öppet 

Fritt inträde 

Sellosalens foajé