Finlandssvensk afton och dans.
Biljetter 12/8 € vid dörren
Lagstad hembygdsgård